CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG

(THANG LONG CPT CO.,LTD)

Số: 0102043469

Trụ sở chính: Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: Chuyên Đúc, Ép Cọc Bê Tông

VỊ TRÍ

Trụ sở chính tại Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Xem đường đi)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

# Thông số Giá trị Ghi chú
1 Loại cọc theo chiều dài (m) 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m
2 Tiết diện (mm x mm) 200x200mm và 250x250mm
3 Mác 250
4 Nguồn thép Hoà Phát và Việt Đức
5 Nguồn xi măng Bút Sơn và Duyên Hà
6 Ngày đúc cọc 01/01/2024

Lịch sử sản xuất

Hình ảnh sản xuất

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG

(THANG LONG CPT CO.,LTD)

Số: 0102043469

Trụ sở chính: Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: Chuyên Đúc, Ép Cọc Bê Tông

VỊ TRÍ

Trụ sở chính tại Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Xem đường đi)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

# Thông số Giá trị Ghi chú
1 Loại cọc theo chiều dài (m) 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m
2 Tiết diện (mm x mm) 200x200mm và 250x250mm
3 Mác 250
4 Nguồn thép Hoà Phát và Việt Đức
5 Nguồn xi măng Bút Sơn và Duyên Hà
6 Ngày đúc cọc 01/12/2023

Lịch sử sản xuất

Hình ảnh sản xuất